Projekttid

 • Projektstart
  01.01.2016
 • Avslutas
  31.12.2017

Kontakter:

Thomas Fant

Yrkeskunnig 2016-2017


Projektet arbetar vidare enligt de tidigare erfarenhterna från Kunnig mentor 2014-2015 

Projektets målsättningar är: 

 • Utveckla de modellerna och strukturerna för skolornas personliga kompetenskartläggning, främst IKT-lärande och utvecklingsplan samt den övergripande fortbildningsplaneringen permanenta
 • Förverkliga ledarskapsutbildningar på olika nivåer för att systematiskt och planenligt stöda förmännens, ledningens och lärarnas pedagogiska ledarskap och teamarbete
 • Förverkliga individuell IKT-fortbildning, mentorering och höja användingen av IKT i undervisningen
 • De deltagande lärarna vet vilka krav de nya examensgrunderna ställer på dem samt vilka​ fortbildningsplaner som är aktuella enligt varje skolas pedagogiska program/pedagogiskt lokal strategi
 • Deltagarna ska kunna ha ett handledande och coachande arbetssätt på olika nivåer både i skolans​ utrymmen och även under studerandes inlärningsperioder
Partners
Axxell, Inveon, Optima och Point College
Finansiärer
Regionförvaltningsverket

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.