Projekttid

  • Projektstart
    01.04.2018
  • Avslutas
    31.12.2019

Kontakter:

Christel Holmlund-Norrén

Yrkesläraren som bedömningsproffs - berömmer eller bedömer du?


Projektets målgrupp är yrkeslärare, handledare och annan personal inom yrkesutbildning.

Projektets mål är att stöda undervisningspersonal och förmän när bedömningskulturen förnyas. Målet är också att stärka utbildningsanordnarens lärkultur och färdigheter för bedömning av kunnande i den kompetensbaserade yrkesutbildningen.

Projektet ordnar fortbildning om bedömning av kunnande. Fortbildningen har planerats av de finskspråkiga yrkeslärarhögskolorna och Yrkesakademin i Österbotten. Fortbildningen Yrkesläraren som bedömningsproffs – berömmer eller bedömer du omfattar 10 sp och förverkligas genom en utbildningsdag i Tammerfors, onlineutbildningar och arbete i olika lärmiljöer.


YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.