Projekttid

  • Projektstart
    13.04.2019
  • Avslutas
    31.12.2020

Kontakter:

Christel Holmlund-Norrén

Yrkespedagogiken förnyas! 12 sp


Undervisande och handledande personal, sakkunniga som t.ex. planerare och teamledare samt ledning inom yrkesutbildning.

Fortbildningen stöder personalen inom yrkesutbildning att ordna en kundorienterad och kompetensbaserad utbildning. Med de fyra utbildningsdelarna får deltagaren hjälp att säkerställa att yrkesutbildningen är träffsäker, smidig och svarar mot arbetslivets kompetensbehov. Utvecklingen av yrkespedagogiken genomsyrar alla fyra delar i fortbildningen som vardera är 3 sp;

  • Nya lösningar för lärande för att förvärva kunnande
  • Färdighet i personlig tillämpning
  • Arbetslivssamarbetets många möjligheter
  • Ständig förbättring som arbetsmetod

Fortbildningen genomförs enligt följande: Förberedande personlig kompetenskartläggning, inledande dag i Tammerfors 15.1.2020 samt 1 online eftermiddag, därefter två utbildningseftermiddagar (3 h) online två gånger/månad samt webbhandledning.


YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.