Projekttid

  • Projektstart
    01.08.2010
  • Avslutas
    30.06.2013

Kontakter:

Thomas Fant

Yrkesproffs i Svenskfinland 2


Finlandssvenska yrkeslärare

Yrkesproffs i Svenskfinland 2 är ett projekt som ger möjligheter för yrkeslärare och skolledare att träffas och diskutera aktuella teman inom inlärning i arbetet och yrkesprov. Arbetslivet kan delta. Ett seminarium ordnas hösten 2011 och sommaren 2013.

Projektet ger också möjlighet:

  • att förverkliga branschträffar under juni, augusti 2012 för lärare
  • att få handledningsresurser för att handleda studerande från annan ort också över språkgränserna
  • att delta i arrangemangen med skolledardagarna 2013

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.